Logo & Leaflet, Web
2016  KYOTO
I:Natsuko Kozue
C:Yasuo Masumoto
P:Takashi Kuroyanagi
CL : Village Trust TSUKUDA FARM