Logo, Sign | 2017 | Kanagawa

 

ID : Ko Minekawa (KOTATSU+)
P:  Kazutaka Fujimoto